3. Les organitzacions i estructuresLa formació d’organitzacions i d’estructures (grups d’afinitat, clubs o pandilles) es dóna en les múltiples entitats de pertinença presents en diversos sectors de la societat (culturals, esportius, veïnals, professionals, voluntariat i associatiu), a més dels inclosos dintre de les organitzacions de poder (religioses, polítiques, econòmiques, militars, instructives i fora de la llei) tractats en capítols posteriors.

Els apartats continguts en aquest capítol són:


Cada un d’ells conté els corresponents temes.

Algunes de les característiques que fan atractives i manté unides les organitzacions i estructures considerades aquí són:

Característiques externes al grup
 1. L’estil de vida dels seus integrants
 2. Residir en entorns similars
 3. Haver estudiat en un mateix conjunt d’escoles i/o treballat en un mateix conjunt d’entitats
 4. Compartit entorns d’oci o de vacances
 5. Haver experimentat situacions impactants similars

Alguns exemples
B. Territori
 Plateau és una zona tampó a Nigèria entre el nord, on predomina l’ètnia hausa, de majoria islàmica, i el sud, on estan implantats els yoruba i els ibo, cristians o animistes.
Redacció i agències, Musulmanes y cristianos entierran a sus muertos, La Vanguardia 1-12-2008.

D. Estiueig 2009
Personatge
Localitat
Comunitat, Comarca
Artur Mas
Fornells
Menorca
Josep A. Duran Lleida
Aiguablava
Empordà (Costa Brava)
Joan Saura
El Port de la Selva
Alt Empordà (Costa Brava)
Alicia Sánchez-Camacho
Blanes
La Selva (Costa Brava)
Font: La Vanguardia, 2-08-2009

E. Salt en paracaigudes
Vaig saltar [en paracaigudes]. I em va canviar la vida! Saltar em va infondre confiança, seguretat, vaig relativitzar unes coses i valorar-ne d’altres ... Em va obrir els ulls, vaja!
Els directius de la meva empresa tenen inclòs en el seu curs de formació el salt en paracaigudes.
Font: La Contra, La Vanguardia 28-07-2009

Característies internes del grup
 • Lleialtat al grup, als seus valors i objectius, a la seva raó de ser i manera de fer
 • Tenir confiança en el grup
 • Obtenir satisfacció pel que s’obté del grup
 • Poder amplificar els efectes dels actes propis gràcies al potencial i als serveis del grup
 • Moure’s en un ambient homogeni, previsible i fiable
 • Compartir elements identitaris (símbols, uniformes, hàbits, coneixements ...) que permeten identificar qui forma part del grup

Els tipus d’aquestes entitats, malgrat les coincidències apuntades, són molt diferents:
 • Poden ser excloents (no permeten pertànyer a una altra de la mateixa categoria o classe), intransigents (s’hi ha de pertànyer) o permissives.
 • Poden permeten entrada i/o sortida lliure, entrada selectiva (per títol, aval o prova), sortida bloquejada (ordres religioses, sectes) o penada (màfies).
 • Els seus membres poden tenir una actitud exhibicionista (esportistes, religiosos, militars), discreta (banquers) o secreta (mafiosos, alguns grups religiosos, maçons).
 • Poden ser estàtiques (veïnals), dinàmiques (clubs esportius) o expansionistes (empreses).

Exceptuant possiblement les entitats de caràcter estàtic, solen tendir a créixer o a expandir-se perfeccionant les seves pràctiques, enfortint-les enfront de les entitats externes, augmentant el seu prestigi. Aquests processos solen originar lluites entre generacions i pel poder de l’entitat. En tot cas, solen haver dues etapes força diferenciades identificades en la taula.

Etapa
Objectius
Inicial
Augmentar els beneficis amb la reducció de costos i pràctiques comercials.
Madura
Promoure membres i mercats, serveis, infraestructures i polítiques favorables pel sector.